ابعاد ومساحت زمین کشتی

wrestling

 

کشتی

صفحه اصلی

تماس با ما

فروشگاه هلیکوپترهای مدل

بزرگترین فروشگاه ورزشی مجازی

ابعاد ومساحت زمین کشتی 

Greco-Roman wrestling allows competitors to use only their arms to 'attack' the upper bodies of their opponents. Freestyle wrestling allows competitors to use their arms and legs to perform holds on the whole body of their opponents. A wrestling bout comprises three two-minute periods, with a 30 second break. Wrestlers are awarded points from officials for technical manoeuvres against their opponent. The wrestler with the most points wins the bout.

The mat

The mat has a 1m central circle where the wrestlers begin from a standing position. The centre wrestling area is 7m in diameter and surrounded by a 1m wide passivity zone marked in red. The mat extends for another 1.5m. This area is known as the protection zone. This is the out-of-bounds area and if the wrestler throws his opponent into this area he can still score points before resuming back in the centre. It is also recommended to allow 2m on opposite sides of the mat for officials.

 To prevent contamination, the mat must be washed and disinfected before every wrestling session. When mats that have a smooth, uniform and non-abrasive surface are used (canvas included), the same hygienic measures must also be applied.

The diagonally opposite corners of the mat are marked out in the wrestlers’ colours, red and blue.

Lighting

The lighting requirements for wrestling is similar to martial arts. The Australian Standard for recreation and training is 500 lux and for competition is 1000 lux. Attention is given to the illuminance values in the vertical planes.

 

ابعاد ومساحت زمین کشتی