ضربه گیر لوازم ورزشی مدارسWALL PADDING...... ضربه گیر لوازم ورزشی    MAT.....تاتامی

   
 incorporate:   331340

شماره ثبت: 331340

به نام خدا  

بازرگانی تولیدی صنعتی آریانا پایدار روزبه

فعالیت در پیش از 117 مجموعه ورزشی شهرداری تهران    

(بسکتبال سقفی ، نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم بدنسازی وهوازی ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

فعالیت در شرکت فرهنگی ورزشی شهر سالم وابسته به شهرداری

(بسکتبال سقفی ، نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم بدنسازی وهوازی ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

فعالیت در مجموعه های ورزشی الزهرا  تهران ویژه بانوان

(نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم ژیمناستیک ، لوازم بدنسازی وهوازی ، وغیره.......)

فعالیت درشرکت فرهنگی ورزشی سایپا

(نصب ضربه گیر دیوار ، لوازم بدنسازی وهوازی ، تاتمی ، تور کشی دور زمین تمرین سایپا )

فعالیت در شرکت ورزشی سازه گستر سایپا

(نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

فعالیت در شرکت ورزشی سایپا دیزل

(نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

فعالیت در  مجموعه ورزشی شهرداری قم

(نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

فعالیت در  مجموعه ورزشی خانه معلم

(نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

 فعالیت در  مجموعه فرهنگی و ورزشی جمکران

(نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

فعالیت در شرکت پالایش نفت تهران

(نصب ضربه گیر دیوار ، لوازم بدنسازی وهوازی ، تاتمی ، )

پالایش گاز قشم

 (نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

فعالیت در بانک تجارت

 (نصب ضربه گیر دیوار)

فعالیت در پیش از 4 مجموعه ورزشی شهرداری شهریار    

(بسکتبال سقفی ، نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم بدنسازی وهوازی ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

پالایشگاه بوشهر

 (نصب ضربه گیر دیوار )

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

( نصب ضربه گیر دیوار ، استیپ ، تاتامی ، چوب و تشک ایروبیک ، لوازم بدنسازی وهوازی ، لوازم ژیمناستیک ، تشک کشتی ، وغیره.......)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(تولید 2000 دست لباس دفاع شخصی )

........................................

Alibaba  

form

 

www.roozbeh-dh.com

 

 

 

 
  info@roozbeh-dh.com